POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Operatorul KARIM PHARM SRL, cu sediul in Arad, B-dul. Iuliu Maniu, nr.2/10, sc.A, et.P, ap.1, jud. Arad, inregistrat la Registrul Comertului din Arad sub nr. J2/261/1992, avand  CUI: 1703955 informeaza partenerii, clientii si vizitatorii site-ului www.karimpharm.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 1. Modalitate de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal:

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal prin intermediul informatiilor furnizate in cuprinsul: formularului pentru crearea unui cont de utilizator, formularului de chat, formularului de contact, formularului de retur si prin intermediul corespondentei prin e-mail sau telefon.

 

 1. Date personale colectate de catre operator:

Operatorul colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu , adresa e-mail, numar de telefon.

Operatorul nu va colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • este obligaț să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.
 1. Date colectate la vizitarea site-ul operatorului:
 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul operatorului (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Termene de pastrare/ stocare a datelor cu caracter personal:

Persoanele vizate care si-au creeat un cont au posibilitatea de a-l sterge oricand doresc. Prin urmare, durata existentei contului si a datelor personale care-l cuprind depinde de solicitarea persoanei vizate.

 

In ceea ce priveste serviciile de marketing, datele personale pentru aceste servicii sunt stocate pana la momentul in care persoana vizata se va dezabona de la ofertele primite din partea operatorului. Operatorul oferind aceasta posibilitate persoanei vizate in cuprinsul fiecarui mail transmis sau SMS.

 

Datele personale din formularul de contact folosit de persoana vizata sunt transmise direct pe adresa de email a operatorului, prin urmare, acestea nu vor fi stocate in calculator in foldere separate, mailurile urmand a se sterge periodic.

 

De asemenea, datele personale provenite din serviciile de chat precum si de pe reteaua facebook nu se stocheaza pe calculator, ele se sterg periodic.

 

Persoana autorizata va verifica periodic datele cu caracter personal stocate si va asigura stergerea celor pentru care a expirat durata de stocare sau pentru care nu mai subzista scopul prelucrarii.

 

Anterior expirarii duratei prelucrarii datele cu caracter personal vor putea fi sterse la cererea persoanei vizate.

 1. Scopul si temeiul prelucararii datelor cu caracter:

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate in scopul vanzarii produselor operatorului catre diverse persoane interesate care acceseaza magazinul online al operatorului.

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scop de marketing si in scopul solicitarii de informatii de la persoanele autorizate din cadrul operatorului prin intermediul serviciului de chat sau a formularului de contact.

 

Prelucrarea datelor personale care se face in scopul vanzarii produselor solicitate de catre persoanele vizate are la baza:

 

 • consimtamantul persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 6 alin.1 lit a din GDPR) pentru acest scop specificat

cat si

 • necesitatea executarii contractului de vanzare ( art.61 lit b din GDPR)

 

Prelucrarea datelor personale realizata de operator in vederea desfasurarii operatiunilor de marketing, a serviciilor de chat, a formularului de contact si a cookie-urilor:

 

In aceste conditii, temeiul prelucrarii datelor personale il constituie;

 

 • consimtamantul persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 6 alin.1 lit a din GDPR) pentru acest scop specificat
 • prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmarite de operator ( art.6 alin 1, lit. f din GDPR).

 

Operatorul asigura persoana vizata ca datele cu caracter personal care ii apartin si care au fost colectate vor fi prelucrate doar in scopurile mentionate si va informa persoana vizata asupra drepturilor sale.

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal si pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a se asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul în condiții de siguranță;

Atunci când vi se solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, operatorul nu va putea să gestioneze relațiile contractuale sau să respecte obligațiile legale ce se sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Operatorul poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor operatorului împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al operatorului fiind necesar in vederea exercitarii drepturile în cazul unor eventuale litigii.

 1. Procedura concreta de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Operatorul prelucreaza datele personale in vederea incheierii si executarii contractului, a livrarii bunurilor.

Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă poata oferi informații despre bunuri sau servicii care consideră că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă va contacta numai prin e-mail, sau prin SMS, cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior. Operatorul va putea folosi datele personale pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat produsele noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia

Dacă sunteți un client nou, vă va contacta prin mijloace electronice numai cu acordul dumneavoastră prealabil. Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

 1. Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, operatorul vă poate prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte;
 • obligații legale care ne sunt impuse;
 • interesul legitim al operatorului.
 1. Categorii de destinatari carora li se divulga datele personale prelucrate

Datele personale prelucrate in conditiile prezentate nu se divulga decat la solicitarea autoritatilor publice sau a persoanelor imputernicite in vederea indeplinirii obligatiilor legale.

 1. Transferul datelor personale colectate catre tari terte sau organizatii international

Datele personale prelucrate in conditiile prezentate nu fac obiectul unui transfer catre tari terte sau organizatii internationale.

 1. Masuri tehnice si organizatorice de Securitate

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Operatorul nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea, nu raspunde pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor operatorului, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor legitime ale operatorului (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheie cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră
 • Pentru livrarea comezilor
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar;
 1. Drepturile dumneavoastra:
 • Dreptul la informare;
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate de operator;
 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restrictionarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor aratate, puteti adresa operatorului o cerere scrisa, datata si semnata la adresa operatorului. Orice solicitare va fi solutionata intr-un termen de 30 de zile. De asemenea, avetie dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere si instantelor de judecata cu privire incalcarea drepturilor dumneavoastra.

 

In cazul in care, incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, veti fi informat fara intarziere nejustificata cu privire la aceasta incalcare.

Drepturile dvs. pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul pastreaza datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei MXHOST.,aflate pe teritoriul României si foloseste măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși operatorul face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu poate garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul acestuia; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc.

 1. Datele personale ale minorilor

Operatorul nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului operatorului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat operatorul, la adresa de e-mail contacttm@karimpharm.ro.În cazul în care operatorul descopera că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului acestuia, se vor distruge aceste informații de pe serverele operatorului, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1. Fisiere de tip cookies

Site-ul utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul operatorului. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră.

 

Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web.www.karimpharm.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidentialitate.

Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta la contacttm@karimpharm.ro